Berita

TABUNG ANAK YATIM RUMAH SADAQA DILANCARKAN OLEH BANK ISLAM

Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam) telah menubuhkan dana khusus untuk melindungi pendidikan dan kebajikan anak-anak yatim Malaysia melalui platform crowdfunding sosialnya, Sadaqa House. Pelancaran itu mewakili satu lagi pencapaian penting Bank dalam mengoptimumkan instrumen kewangan sosial Islam untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang masyarakat.

Dana baharu itu, yang digelar “Dari Buaian Hingga Pengijazahan,” bertujuan membantu anak yatim di seluruh negara, daripada bayi baru lahir hingga remaja. Ia memastikan anak-anak tidak ketinggalan dalam pelajaran dan dapat menamatkan pengajian sehingga ke peringkat pengajian tinggi.

Sadaqa House berharap dapat mengumpul dana kekal sebanyak RM1 bilion menjelang 2040 sebagai sebahagian daripada Misi 2040. Melalui pulangan pelaburan dana kekal dalam instrumen kewangan yang berkaitan, Bank Islam berhasrat untuk menyalurkan RM3 juta setiap bulan kepada pendidikan dan kebajikan anak-anak yatim di Malaysia.

Bagi memastikan manfaat dana disalurkan secara berterusan kepada anak yatim yang layak, 20% daripada sumbangan yang diterima sebelum 2040 akan disalurkan kepada inisiatif bersama dengan rakan pelaksana Bank Islam, manakala baki 80% akan kekal dalam tabung kekal untuk menjana hasil yang mampan. Usaha ini akan memastikan manfaat dana terus memberi manfaat kepada anak-anak yatim yang layak.

 

“Berdasarkan pelan perniagaan strategik lima tahun Bank Islam (LEAP25), yang bertujuan memperkasakan Kewangan Sosial dan meletakkan Bank Islam sebagai bank kewangan sosial terulung di Malaysia, kami komited untuk memacu usaha dalam berkongsi kemakmuran kami merentasi pelbagai segmen sasaran,” kata Mohd Nazri Chik, Ketua Pegawai Rangkuman Kewangan di Kumpulan Bank Islam. Ini kemudiannya akan memastikan rangkuman kewangan yang lebih meluas. Hasil daripada kerjasama kami dengan pembuat perubahan terpilih, Dana Anak Yatim Rumah Sadaqa bersedia untuk memberi manfaat kepada kebajikan dan pertumbuhan anak-anak yatim Malaysia.

Bank Islam menyalurkan RM761,000 untuk agenda yang dipersetujui bersama dengan tiga pembuat perubahan Rumah Sadaqa iaitu Yayasan OrphanCare, Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia (PEYATIM), dan Yayasan Pemerkasaan Belia, sebagai tanda komitmen kami terhadap usaha ini (YEF).

Tan Sri Dr Ismail Haji Bakar, Pengerusi Kumpulan Bank Islam, merasmikan majlis pelancaran Tabung Anak Yatim Rumah Sadaqa hari ini di Kuala Lumpur. Dato’ Wan Mohamad Dato’ Sheikh Abdul Aziz, Timbalan Pengerusi, Institut Kefahaman Islam Malaysia, hadir (IKIM).

Individu dan institusi yang ingin menyumbang boleh membuat sumbangan kepada Tabung Anak Yatim Rumah Sadaqa di Bank Islam, nombor akaun 140 140 101 88888, atau layari laman web Rumah Sadaqa di www.sadaqahouse.com.my untuk maklumat lanjut.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button