Berita

STATISTIK PERDAGANGAN LUAR NEGERI SABAH 2022

Jumlah perdagangan Sabah tahun 2021 meningkat 9.8 peratus kepada rekod tertinggi RM87.2 bilion

Laporan STATISTIK PERDAGANGAN LUAR NEGERI Sabah BAGI TAHUN RUJUKAN 2021 yang diterbitkan hari ini membentangkan perangkaan perdagangan bagi Sabah dengan rakan dagang dari segi nilai komoditi mengikut klasifikasi komoditi yang tepat. Analisis ini menunjukkan bahawa harga dan permintaan komoditi yang lebih tinggi, terutamanya bagi barangan yang dikaitkan dengan petroleum dan minyak sawit, akan menyebabkan jumlah dagangan Sabah mencapai paras terbesar pada 2021.

Mengulas terhadap laporan tersebut, Ketua Perangkawan Malaysia, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata “Sabah berdagang dengan 134 buah negara pada tahun 2021 dengan jumlah dagangan RM87.2 bilion, meningkat 9.8 peratus berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipacu oleh eksport yang meningkat 34.7 peratus kepada RM55.7 bilion. Manakala, import mencatatkan RM31.6 bilion, menguncup 17.1 peratus dengan lebihan dagangan berjumlah RM24.1 bilion, meningkat 642.2 peratus yang merupakan rekod pertumbuhan tertinggi dalam tempoh sepuluh tahun sebelum”.

Jabatan Perangkaan Malaysia juga menyatakan minyak sawit, yang meningkat sebanyak RM4.4 bilion (+34.4 peratus) kepada RM17.3 bilion, merupakan pemacu utama peningkatan nilai eksport barangan. Berikutan itu ialah minyak mentah (+RM3.8 bilion, +24.6%), minyak isirung sawit (+RM1.1 bilion, +63.7%) dan metanol (+RM1.0 bilion, +67.0%). Pada RM31.6 bilion, lebih sedikit import adalah hasil daripada penurunan 50.2 peratus dalam bekalan jentera dan pengangkutan.

Menurut penyelidikan, Semenanjung Malaysia ialah rakan komersial utama dan menyumbang 39.8% daripada jumlah perdagangan, diikuti oleh China (12.3%), Australia (5.0%), Kesatuan Eropah (4.9%) dan India (4.6 peratus). Selain membentuk 66.5 peratus daripada semua perdagangan pada 2021, lima rakan dagang ini juga mewakili lima pasaran eksport teratas yang menyumbang RM34.9 bilion atau 62.8 peratus daripada jumlah eksport.

Antara 1 Januari dan 31 Disember 2022, dan antara 15 April dan 30 September 2022, masing-masing, Kajian Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan (AES) 2022 sedang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Penyertaan responden yang terpilih dalam membantu DOSM mengumpul maklumat dan melengkapkan kaji selidik ini amat dihargai oleh DOSM. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.dosm.gov.my.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button