Berita

STATISTIK EKSPORT IMPORT MENGIKUT NEGERI, JUN 2022

PULAU PINANG MENCATATKAN EKSPORT TERTINGGI BARANGAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK SEBANYAK RM32.7 BILION PADA JUN 2022

Jumlah perdagangan Malaysia pada Jun 2022 bernilai RM270.4 bilion, meningkat 43.4% daripada tahun sebelumnya, dengan eksport bernilai RM146.2 bilion dan import masing-masing bernilai RM124.2 bilion. Seperti yang dilaporkan dalam penerbitan STATISTIK IMPORT EKSPORT MENGIKUT NEGARA JUN 2022 hari ini, Pulau Pinang mencatatkan eksport tertinggi barangan elektrik dan elektronik ke Malaysia pada Jun 2022, bernilai RM32.7 bilion (62.5 peratus). Selangor menduduki tempat kedua dengan RM6.6 bilion (12.7 peratus) dan Johor ketiga dengan RM5.8 bilion (11.1 peratus).

Dalam satu kenyataan pada hari ini, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia berkata, “Eksport pada bulan Jun 2022 meningkat sebanyak RM40.8 bilion (+38.8%) berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Eksport lebih tinggi direkodkan bagi kebanyakan negeri iaitu Pulau Pinang (+RM16.3 bilion), Johor (+RM13.0 bilion), Sarawak (+RM6.1 bilion), Selangor (+RM4.2 bilion), W.P. Labuan (+RM720.7 juta), Kedah (+RM617.9 juta), W.P. Kuala Lumpur (+RM577.1 juta), Sabah (+RM408.9 juta), Negeri Sembilan (+RM92.8 juta), Kelantan (+RM32.5 juta) dan Perlis (+RM27.6 juta). Walau bagaimanapun, eksport menyusut di Terengganu (-RM983.0 juta), Pahang (-RM303.6 juta), Melaka (-RM226.0 juta) dan Perak (-RM47.7 juta).”

Beralih kepada prestasi import mengikut negeri, Ketua Perangkawan memaklumkan, “Import juga meningkat RM41.0 bilion (+49.3%) berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan import dicatatkan di Johor (+RM10.4 bilion), Pulau Pinang (+RM9.5 bilion), Selangor (+RM9.1 bilion), W.P. Kuala Lumpur (+RM5.5 bilion), Negeri Sembilan (+RM1.9 bilion), Sarawak (+RM1.2 bilion), Kedah (+RM1.1 bilion), Pahang (+RM718.3 juta), W.P. Labuan (+RM243.5 juta), Melaka (+RM228.6 juta), Perak (+RM221.9 juta), Sabah (+RM139.6 juta) dan Perlis (+RM32.7 juta). Walau bagaimanapun, import menurun di Terengganu (-RM197.9 juta) dan Kelantan (-RM137.5 juta).”

Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin seterusnya memaklumkan “Antara lima negeri pengeksport utama, Pulau Pinang kekal sebagai pengeksport utama dengan sumbangan 31.2 peratus, diikuti oleh Johor (24.0%), Selangor (16.9%), Sarawak (8.5%) dan W.P. Kuala Lumpur (3.9%). Sementara itu, bagi import, Selangor menjadi penyumbang utama dengan 26.4 peratus, diikuti oleh Johor (22.7%), Pulau Pinang (21.9%), W.P. Kuala Lumpur (9.4%) dan Kedah (4.9%).”

Antara 1 Januari dan 31 Disember 2022, dan antara 15 April dan 30 September 2022, masing-masing, Kajian Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan (AES) 2022 sedang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Penyertaan responden yang terpilih dalam membantu DOSM mengumpul maklumat dan melengkapkan kaji selidik ini amat dihargai oleh DOSM. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.dosm.gov.my.

Portal DOSM atau pautan https://bit.ly/PocketStatsS1 2022 boleh digunakan untuk mengakses statistik suku tahunan dan tahunan yang diterbitkan oleh DOSM dalam program PocketStats mereka.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button