Berita

SME CORP. MALAYSIA BANTU KOMUNITI INKLUSIF MELALUI PROGRAM URBAN SMART FARMING

Melaka, 26 Ogos 2022 – SME Corp. Malaysia, salah sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP), telah menganjurkan Program Urban Smart Farming bersama Saora Industries Sdn. Bhd. yang merupakan salah satu daripada Rakan Penyedia Perkhidmatan yang telah dilantik di bawah Program Micro Connector pada tahun ini.

Program Penyambung Mikro dilaksanakan sebagai program yang memberi pengaruh positif untuk membantu perusahaan mikro menjalankan perniagaan mereka dengan lebih cekap, serta membimbing komuniti inklusif seperti wanita, belia, B40, dan Orang Kurang Upaya (OKU) dalam membangunkan kemahiran dan memperoleh wang. melalui aktiviti keusahawanan. SME Corp. Malaysia telah membantu seramai 19,171 peserta dalam kalangan firma mikro dan individu daripada komuniti inklusif sejak Program Penyambung Mikro dilancarkan pada 2019. Program ini mempunyai seramai 3,500 peserta bagi tahun 2022.

Menurut YBrs. Encik Rizal bin Nainy, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp. Malaysia, Saora Industries Sdn. BhdUrban .’s Smart Farming Programme. Ini merupakan inisiatif unik di bawah Program Penyambung Mikro sejak SME Corp. Malaysia melaksanakan program yang melibatkan peserta dari Jabatan Penjara Malaysia dan Persatuan Pengasih Malaysia buat kali pertama.

Beliau menyatakan program Urban Smart Farming merupakan projek komuniti (SE) yang menawarkan latihan dan kemahiran dalam bidang pertanian pintar bandar dengan kerjasama Penjara Negeri Melaka, PENGASIH Melaka, dan Jabatan Pertanian Melaka. Encik Rizal menyatakan bahawa 50 orang yang hadir pada hari ini telah menunjukkan dedikasi mereka untuk menimba ilmu keusahawanan dan pengetahuan baharu dalam bidang pertanian bandar pintar. Tambahan pula, peserta dalam program ini mungkin memperoleh wang melalui aktiviti keusahawanan.

Turut hadir di majlis berkenaan ialah YBrs. Encik Rizal Bin Nainy, Ketua Pegawai Eksekutif, SME Corp. Malaysia , YB Dr. Muhammad Akmal Saleh, Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Melaka, Puan Norneelah binti Shukor, Timbalan Pengarah, Penjara Negeri Melaka, Encik Rhazali bin Mohd Jan, Pengerusi, PENGASIH Melaka, Encik Mohd Fazwan bin Sabtu, Ketua Seksyen Pembangunan Komoditi dan Industri Asas Tani Jabatan Pertanian Melaka, Encik Ganesh Muren, Ketua Pegawai Eksekutif, Saora Industries Sdn. Bhd.

Untuk maklumat lanjut mengenai Program Micro Connector, sila layari https://www.smecorp.gov.my/ atau hubungi 1300 30 6000.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button