Berita

PROGRAM PENDIGITALAN PENJAJA DAN PENIAGA KECIL OLEH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

Penjaja dan peniaga kecil di seluruh negara boleh mengembangkan kapasiti perniagaan mereka dan mendapat keuntungan daripada program pendigitalan negara terima kasih sebahagian besarnya kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi (KUSKOP). Bagi memastikan Usahawan Mikro dan Tidak Formal (MIE) dan Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS) tidak terlepas menggunakan teknologi digital dalam operasi komersial mereka, kerajaan telah membangunkan beberapa inisiatif.

MyMall, portal digital yang menyatukan empat (4) platform e-dagang—ODELA oleh SME Bank, Pybli oleh Pernas, Angsana Virtual Mall oleh UDA Holdings, dan WarongKu—dilancarkan. Ini adalah petanda bahawa Kementerian menyokong inisiatif pendigitalan ini. Ia akan menjadi lebih mudah bagi pengguna, termasuk pembeli dan pemilik perniagaan, untuk mengakses banyak perkhidmatan e-dagang yang disediakan oleh KUSKOP berkat gabungan empat (4) platform. Menggabungkan platform ini bertujuan untuk meningkatkan pilihan pelanggan dan membuka pasaran yang lebih besar untuk barangan yang dihasilkan oleh pemilik perniagaan kecil yang terlibat secara aktif dalam mempromosikan produk individu mereka. Selain itu, dengan mengurangkan perbelanjaan pengiklanan mereka, pemilik perniagaan tidak formal, mikro, kecil dan sederhana boleh mengembangkan asas pelanggan mereka dengan lebih berpatutan.

Kerajaan melancarkan program Warongku, juga dikenali sebagai Program Pendigitalan Penjaja dan Peniaga Kecil menggunakan Terminal Pintar, pada 2020 untuk membantu penjaja dan peniaga kecil menjalankan perdagangan dalam talian dengan bantuan geran daripada SME Corp. Malaysia melalui Program Penyambung Mikro. Matlamat program ini adalah untuk meningkatkan kapasiti dan kebolehan penjaja dan pemilik perniagaan kecil melalui intervensi latihan yang menggunakan platform digital Warongku 2.0. Penggunaan platform e-Dagang seperti Warongku 2.0 adalah konsisten dengan program “Go-eCommerce On-Boarding” oleh MDEC, yang bertujuan untuk membantu peniaga Malaysia menggunakan platform e-dagang dan e-pembayaran dalam setiap transaksi perniagaan mereka dan secara tidak langsung mempengaruhi cara hidup masyarakat masa kini. Sistem pengurusan akaun yang lebih teratur yang memerlukan sedikit pemasaran produk melalui kaedah pendigitalan juga telah memberi banyak kesan baik kepada komuniti peniaga serta pelanggan dalam masyarakat tanpa tunai atau pembelian tunai.

Sehingga Julai 2022, sebanyak sembilan siri program pengukuhan untuk penjaja dan peniaga kecil telah dilaksanakan di seluruh negara, bermula di negeri Sabah, Putrajaya, Johor, Terengganu, Pahang, Melaka, Perak, Kedah dan Pulau Pinang. Siri kesepuluh yang merupakan lokasi terakhir telah diadakan di Selangor dari 1 hingga 3 Ogos 2022 dan menarik seramai 1,000 peserta dalam kalangan penjaja dan peniaga kecil di seluruh Negeri Seramai 2,836 penjaja dan pemilik perniagaan kecil telah mendapat manfaat daripada bantuan program ini dalam mendigitalkan operasi mereka, dan 7,513 peniaga telah mendaftar dan menjual barangan mereka di pasaran digital Warongku 2.0.

Pelan Pertumbuhan Penjaja dan Peniaga Kecil (P3PK), yang sedang dibangunkan oleh KUSKOP, menjadi rujukan dan pelan hala tuju pembangunan usahawan mikro Malaysia, yang merupakan penyumbang penting kepada ekonomi negara. Hampir 1.2 juta penjaja dan peniaga kecil dijangka mendapat keuntungan daripada P3PK ini, meningkatkan keupayaan mereka menyumbang 45 peratus lebih kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara menjelang 2025.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button