Berita

PRESTASI PERDAGANGAN BORONG & RUNCIT, MALAYSIA, APRIL 2022

Perdagangan Borong & Runcit Malaysia sekali lagi menetapkan rekod baharu pada April dengan pertumbuhan 15.2 peratus tahun ke tahun untuk didaftarkan RM128.0 bilion, mengekalkan momentum dari Mac yang menyaksikan peningkatan sebanyak 9.8 peratus seperti yang dilaporkan oleh DOSM dalam keluaran hari ini PRESTASI OF PERDAGANGAN BORONG & RUNCIT, APRIL 2022. Laporan itu juga membentangkan statistic pada nilai jualan dan indeks volum bagi Perdagangan Borong & Runcit mengikut subsektor.

Nilai jualan Perdagangan Borong & Runcit meningkat sebanyak 15.2 peratus atau RM16.9 bilion kepada merekodkan RM53.6 bilion pada Mei, dipacu oleh peningkatan 20.9 peratus dalam Perdagangan Runcit. Dalam tempoh yang sama, Kenderaan Bermotor melonjak 11.3 peratus atau RM1.6 bilion kepada RM15.4 bilion. Peningkatan keseluruhan itu berpunca daripada sambutan Hari Raya yang jatuh pada Mei tahun ini.

Subsektor Perdagangan Runcit di Malaysia berkembang 20.9 peratus pada April 2022, disokong oleh Jualan Runcit di Kedai Bukan Pengkhususan yang meningkat 26.4 peratus atau RM4.1 bilion atau RM19.9 bilion. Subsektor seperti Barangan Isi Rumah, Makanan, Minuman & Tembakau dan Bahan Api Automotif menyaksikan pertumbuhan positif masing-masing sebanyak 16.0 peratus, 15.5 peratus dan 17.3 peratus. Perbandingan bulan ke bulan, jualan subsektor ini meningkat 7.4% atau RM2.8 bilion daripada bulan sebelumnya.

Subsektor Perdagangan Borong mencatatkan peningkatan 11.5 peratus atau RM1.4 bilion pada Mei, berbanding bulan yang sama tahun lepas, dengan perolehan RM23.2 bilion, meningkat daripada RM22.8 bilion pada April, menurut Angka industri terkini Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Perdagangan (MoTPCR). Sektor itu merekodkan peningkatan bulanan terbesar sebanyak 22.9 peratus kepada RM12.1 bilion bagi bulan Mei, dirangsang oleh prestasi kukuh daripada subsektor Makanan, Minuman & Tembakau dan Barangan Isi Rumah.

Pertumbuhan 11.3 peratus dalam subsektor Kenderaan Bermotor bulan ini disumbangkan oleh Jualan Alat Ganti & Aksesori Kenderaan Bermotor yang meningkat 31.1 peratus atau RM0.9 bilion kepada RM3.8 bilion. Dato’ Sri Dr Mohd Uzir Mahidin turut memaklumkan bahawa industri terus terjejas akibat kekurangan kerepek serta asas yang lebih tinggi yang dicatatkan pada Mac.

Pertumbuhan jualan runcit melalui internet meningkat sebanyak 24.9 peratus tahun ke tahun pada April, meningkat daripada 17.0 peratus pada Mac, menurut angka yang dikeluarkan oleh Pejabat Perangkaan Kebangsaan (ONS) pada Khamis. Bagi indeks nilai pelarasan musim, indeks itu meningkat 11.6 peratus berbanding bulan sebelumnya. Ketua Perangkawan itu juga menyatakan bahawa Indeks Jualan Runcit melalui Internet bagi April 2022 mencatatkan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 23.8 peratus.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan Kaji Selidik Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022(AES 2022) dari 15 hingga 2 April 2022. Ketua Perangkawan itu menambah bahawa pengembangan itu disumbangkan oleh Perdagangan Runcit yang meningkat 16.6 peratus manakala Kenderaan Bermotor dan Perdagangan Borong juga mencatatkan pertumbuhan positif. Untuk maklumat sila layari www.dosm.gov.my

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button