Berita

PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI SARAWAK 2021

Eksport dan import Sarawak mencatatkan pertumbuhan dua digit pada tahun 2021, masing-masing meningkat 31.8 peratus dan 20.1 peratus.

Menurut STATISTIK PERDAGANGAN LUAR SARAWAK, BAGI penerbitan TAHUN RUJUKAN 2021, perdagangan di Sarawak meningkat dua digit pada 2021 berbanding tahun sebelumnya. Permintaan asing yang kukuh dan kenaikan harga komoditi adalah yang mendorong kenaikan ini. Jumlah dan nilai dolar komoditi yang didagangkan antara Sarawak dan rakan dagangnya ditunjukkan dalam penerbitan ini menggunakan klasifikasi komoditi yang menyeluruh.

Ketua Perangkawan Malaysia, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata “Jumlah dagangan Sarawak pada tahun 2021 meningkat 27.8 peratus daripada RM118.1 bilion kepada RM150.9 bilion. Imbangan dagangan terus mencatatkan lebihan dengan nilai RM52.7 bilion, meningkat 45.1 peratus daripada tahun sebelumnya”.

Mengulas lanjut berhubung prestasi perdagangan Sarawak, Ketua Perangkawan Malaysia menyatakan, ” Selari dengan prestasi dagangan Sarawak, eksport dan import juga menunjukkan trend yang sama. Pada tahun 2021, eksport meningkat 31.8 peratus kepada RM101.8 bilion, manakala import naik sebanyak 20.1 peratus tahun ke tahun kepada RM49.1 bilion. Pengembangan dalam eksport seiring dengan permintaan yang lebih tinggi dari Semenanjung Malaysia (+RM5.3 bilion), China (+RM4.9 bilion), India (+RM4.3 bilion), Jepun (+RM3.1 bilion) dan Kenya (+RM1.8 bilion), manakala bagi import disumbangkan oleh peningkatan import terutamanya dari Semenanjung Malaysia (+RM3.3 bilion) dan China (+RM1.7 bilion), diikuti oleh Indonesia (+RM761.7 juta), Australia (+RM619.5 juta) dan Singapura (+RM609.1 juta). Berdasarkan barangan, peningkatan eksport disumbangkan terutamanya oleh gas asli cecair (+RM6.3 bilion, +21.8%), minyak kelapa sawit (+RM3.9 bilion, +35.5%), petroleum mentah (+RM3.3 bilion, +45.5%), aluminium (+RM2.7 bilion, +53.1%) dan kondensat & minyak petroleum lain (+RM2.0 bilion, +64.3%). Manakala, import dipacu oleh keluaran petroleum bertapis (+RM1.0 bilion, +64.1%), bijih aluminium & konsentrat (+RM973.4 juta, +52.3%) dan pelbagai keluaran kimia, tstl. (+RM720.9 juta, +34.6%). Semenanjung Malaysia merupakan rakan dagangan utama yang menyumbang 25.3 peratus kepada jumlah perdagangan Sarawak, diikuti oleh China (17.9%), Jepun (15.1%), Republik Korea (6.7%) dan India (6.6%). Lima rakan dagangan ini merangkumi 71.6 peratus daripada jumlah perdagangan Sarawak pada tahun 2021”.

Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) sedang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dari 15 April hingga 30 September 2022, dan Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 sedang dijalankan mulai 1 Januari hingga 31 Disember. Bagi menjayakan kaji selidik ini, DOSM ingin mengucapkan terima kasih kepada responden yang dipilih atas penyertaan mereka. Anda boleh mendapatkan maklumat tambahan di www.dosm.gov.my. Portal DOSM dan pautan https://bit.ly/PocketStatsS1 2022 membenarkan akses kepada PocketStats, yang merupakan satu lagi penerbitan statistik ekonomi dan sosial yang diterbitkan oleh DOSM. PocketStats termasuk maklumat suku tahunan dan tahunan.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button