Berita

PERANGKAAN PEMBUATAN BULANAN, MALAYSIA, APRIL 2022

Jualan Pembuatan Malaysia terus mencatat pertumbuhan dua angka sebanyak 13.2 peratus dengan RM147.9 bilion pada April 2022.

Pertumbuhan nilai jualan bagi April 2022 dipacu oleh subsektor Produk Elektrik & Elektronik (21.9%) terutamanya dalam industri Pembuatan komputer, elektronik & produk optik. Industri berorientasikan eksport mencatatkan peningkatan sebanyak 14.5 peratus manakala industri berorientasikan dalam negeri mencatatkan kenaikan 10.0 peratus pada April 2022 berbanding bulan yang sama pada 2021. Pada perbandingan bulan ke bulan, berorientasikan eksport dan berorientasikan domestik industri berkembang 2.6 peratus dan 1.7 peratus masing-masing.

Jumlah pekerja yang terlibat dalam sektor Pembuatan pada April 2022 ialah 2,291,470 orang, meningkat 2.5 peratus berbanding 2,235,004 orang pada April 2021. Nilai jualan bagi setiap pekerja meningkat sebanyak 10.4 peratus kepada RM64,562 berbanding dengan yang sama bulan pada 2021 (April 2021: RM58,454). Sementara itu, purata gaji & upah setiap pekerja ialah RM3,367 pada April 2022. Bagi tempoh Januari hingga April 2022, nilai jualan sektor pembuatan meningkat sebanyak 12.9 peratus kepada RM563.2 bilion.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) dari 15 April 2022 hingga 30 September. 2022. DOSM amat menghargai kerjasama yang diberikan oleh responden terpilih dengan berkongsi maklumat mereka dengan DOSM. Sila layari www.dosm.gov.my untuk maklumat lanjut.

DOSM turut mengeluarkan statistik ekonomi dan sosial iaitu PocketStats yang mengandungi statistik suku tahunan dan tahunan yang boleh diperolehi daripada portal DOSM atau melalui pautan https://bit.ly/PocketStatsQ1_2022

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button