Berita

PERANGKAAN GETAH BULANAN, MALAYSIA MEI 2022

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) mengeluarkan Perangkaan Getah Bulanan, Malaysia, Mei 2022 hari ini. Penerbitan ini mengandungi statistik pengeluaran ladang getah, import, eksport, penggunaan domestik, stok, harga, bilangan pekerja, gaji dan upah, dan produktiviti.

Pengeluaran getah asli pada Mei 2022 untuk Malaysia disumbangkan terutamanya oleh sektor pekebun kecil (83.3%) berbanding sektor ladang (16.7%) dan sektor pengguna getah (7.2%) – menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin. Perbandingan tahun ke tahun juga menunjukkan bahawa pengeluaran getah asli menurun sebanyak 25.2 peratus (Mei 2021: 28,164 tan) – berbanding angka April 2022 sebanyak 22,498 tan. Jumlah stok susut 2.8 peratus kepada 289,430 tan metrik berbanding 297,654 tan metrik pada April 2022. Kilang pemproses getah menyumbang 92.7 peratus daripada stok diikuti kilang pengguna getah dan ladang getah.

Eksport getah asli Malaysia berjumlah 43,197 tan metrik pada Mei 2022, menurun 26.3 peratus berbanding April 2022 (58,596 tan metrik). P.R. China kekal sebagai destinasi utama eksport getah asli yang menyumbang 44.6 peratus daripada jumlah eksport pada Mei 2022. Sarung tangan merupakan eksport utama produk berasaskan getah dengan nilai RM1.6 bilion pada Mei 2022, penurunan sebanyak 30.0 peratus berbanding April 2022(RM2.2 bilion).

Data Harga Komoditi Bank Dunia melaporkan harga untuk TSR 20 (Technically SpecifiedRubber) dan SGP/MYS (Singapura/Malaysia) masing-masing menurun 5.0 peratus dan 1.7 peratus. Pergerakan harga bagi semua Standard Malaysian Rubber(S.M.R) bercampur-campur dengan penurunan antara 2.2 hingga 2.3 peratus, dan meningkat sehingga 0.6 peratus. Analisis purata harga bulanan menunjukkan Latex Concentrated mencatatkan peningkatan sebanyak 0. 6 peratus manakala Scrap menurun sebanyak 3.5 peratus setiap bulan.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) dari 15 April 2022 hingga 30 September. DOSM amat menghargai kerjasama yang diberikan oleh responden terpilih dengan berkongsi maklumat mereka dengan DOSM.

DOSM juga mengeluarkan statistik ekonomi dan sosial, dikenali sebagai PocketStats, yang mengandungi statistik suku tahunan dan tahunan serta boleh diakses melalui portal DOSM atau pautan https://bit.ly/PocketStatsQ1 2022

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button