Berita

Pembentukan Modal Tetap Kasar (PMTK) merekodkan RM278.7 bilion pada tahun 2021 dengan sektor Pembuatan meningkat 8.0 peratus

Data bagi Pembentukan Modal Tetap Kasar (GFCF) dari 2015 hingga 2021 dikeluarkan hari ini oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). RM278.7 bilion (harga malar) ialah nilai PMTK Malaysia pada 2021, turun daripada RM281.2 bilion pada 2020. Mengikut jenis aktiviti ekonomi, jenis aset, dan sektor awam dan swasta, statistik PMTK dikumpulkan dan disebarkan.

Menurut Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia, “PMTK merupakan komponen kedua terbesar dalam Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dengan sumbangan 20.1 peratus daripada keseluruhan ekonomi. PMTK menguncup marginal 0.9 peratus pada tahun 2021 berbanding negatif 14.4 peratus pada tahun 2020. Pemulihan berperingkat PMTK ini menggalakkan kapasiti ekonomi yang lebih tinggi dan meningkatkan potensi output di masa hadapan.”

Mengulas lanjut mengenai prestasi PMTK mengikut aktiviti ekonomi, beliau menyatakan bahawa, “PMTK bagi tahun 2021 semua sektor mencatatkan pertumbuhan negatif kecuali sektor Pembuatan. Prestasi yang memberangsangkan ini disokong oleh Produk petroleum, kimia, getah dan plastik dan Produk elektrik, elektronik & optikal dan peralatan pengangkutan, yang masing-masing pulih kepada 9.7 peratus dan 5.9 peratus.”

Dalam pada itu, PMTK bagi sektor perkhidmatan turun 1.3 peratus selepas turun negatif 12.4 peratus tahun sebelumnya. Penurunan sektor ini pada 2021 dipengaruhi oleh penurunan sebanyak 4.6 peratus dalam aktiviti berkaitan kewangan, insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan.

Selanjutnya, beliau berkata, “Pada tahun 2021, PMTK bagi Sektor Perlombongan & pengkuarian menyusut 14.7 peratus daripada kejatuhan 25.7 peratus pada tahu sebelumnya. Sektor Pembinaan turut jatuh 1.1 peratus, lebih perlahan berbanding penyusutan 2.6 peratus pada tahun 2020. Trend penurunan yang sama turut dilihat dalam sektor Pertanian yang menguncup marginal 0.7 peratus berbanding negatif 8.9 peratus pada tahun 2020, disebabkan oleh prestasi yang lemah dalam kesemua subsektor.”

Dari segi prestasi setiap jenis aset, struktur terus memberikan yang paling banyak kepada PMTK, dengan sumbangan sebanyak 50.7 peratus, walaupun merosot sebanyak 10.1 peratus pada 2021 berbanding tahun sebelumnya. Walaupun item harta intelek meningkat sebanyak 2.9 peratus, peralatan ICT dan mesin serta peralatan lain mencatatkan keuntungan sebanyak 16.6 peratus pada 2021.

Sektor swasta terus menjadi penderma terbesar kepada PMTK, menyumbang 77.6 peratus daripada jumlah keseluruhan, meningkat 2.6 peratus berbanding tahun sebelumnya. Namun begitu, sektor Awam yang menyumbang 22.4% menunjukkan aliran menurun, 11.3 peratus pada 2021.

Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata, “Aktiviti Perkhidmatan dan Pembuatan merupakan penyumbang utama PMTK bagi sektor Swasta. Sumbangan aktiviti Perkhidmatan meningkat kepada 63.0 peratus (2020: 62.9 peratus). Selain itu, aktiviti Pembuatan mengekalkan kedudukan sebagai penyumbang kedua terbesar dengan sumbangan 22.2 peratus berbanding 21.0 peratus pada tahun sebelumnya. Sementara itu, aktiviti-aktiviti lain menyumbang 14.8 peratus kepada jumlah PMTK sektor Swasta.”

Aktiviti perkhidmatan membentuk majoriti PMTK dalam sektor awam (81.5%). Operasi perkilangan dan perlombongan dan kuari masing-masing berada di tempat kedua dan ketiga, dengan sumbangan sebanyak 9.1 peratus dan 8.6 peratus.

Ketua Perangkawan merumuskan keadaan keseluruhan PMTK pada 2021 dengan menyatakan bahawa pembukaan ekonomi telah terjejas dengan ketara oleh kelonggaran pergerakan merentas negeri, membolehkan peniaga mendapatkan semula momentum perniagaan dan pada masa yang sama dapat memacu proses pemulihan ekonomi Malaysia. Selain itu, peningkatan berterusan dalam pelaburan dalam aset tetap yang berkaitan dengan jentera dan peralatan menandakan arah aliran pemulihan untuk PMTK pada 2022.

Tinjauan Pendapatan Isi Rumah, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas (HIES/BA) 2022 akan berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Disember 2022, manakala Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) akan berlangsung dari 15 April hingga 30 September 2022, kedua-duanya di bawah naungan Jabatan Perangkaan Malaysia. DOSM amat berterima kasih atas bantuan responden dalam menghantar data dan menjayakan kajian ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.dosm.gov.my.

Selain itu, DOSM mengeluarkan statistik ekonomi dan sosial suku tahunan dan tahunan melalui PocketStats, yang boleh diakses melalui portal DOSM atau pautan https://bit.ly/pocketstatsS1 2022.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button