Berita

MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN ANTARA JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Di hadapan wakil kanan kedua-dua organisasi, Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia, YBhg. Profesor Datuk Ts. Dr Ahmad Fauzi Ismail, dan Ketua Perangkawan Malaysia, YBhg. Dato’ Sri Dr Mohd Uzir Mahidin, menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) antara Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Melalui MoU ini, DOSM dan UTM telah bersetuju untuk bekerjasama dalam pelbagai bidang, termasuk penyelidikan, projek analisis data bersama, pertukaran pengetahuan baharu, dan penemuan analisis. MoU ini juga melaksanakan kerjasama dalam bidang penyelidikan statistik dan pertukaran pengetahuan, penyediaan maklumat, penyimpanan, dan pertukaran, serta penambahbaikan standard maklumat rasmi mengikut undang-undang yang akan dipersetujui bersama.

Dengan melaksanakan kaedah statistik, sains data dan aplikasi analitik terkini, serta strategi canggih lain, kerjasama ini dijangka membantu pertumbuhan pakar perkara di kedua-dua pihak. MoU yang telah ditandatangani DOSM dan UTM menandakan MoU ke-23 yang telah ditandatangani DOSM dengan institusi pengajian tinggi.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button