Berita

LAPORAN KAJIAN KHAS BAZAR RAMADAN DAN AIDILFITRI 2022

Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, nilai jualan Bazar Ramadan dan Aidilfitri pada 2022 mencecah RM2.4 bilion, mewujudkan 156,361 peluang pekerjaan (DOSM). DOSM menerbitkan LAPORAN KAJIAN KHAS BAZAAR RAMADHAN DAN AIDILFITRI 2022 buat pertama kali, yang merangkumi statistik nilai jualan, bilangan pekerja dan bilangan gerai perniagaan. Angka-angka ini disediakan di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah pentadbiran.

Penemuan laporan ini adalah berdasarkan kajian yang dijalankan oleh DOSM bermula dari 3 hingga 29 April 2022 (bulan Ramadan). Kajian ini meliputi semua bazar yang berdaftar dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Selangor mendominasi nilai jualan bagi Bazar Ramadan dan Aidilfitri dengan merekodkan RM0.6 bilion dengan 31,563 orang terlibat. Ini diikuti oleh W.P. Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Petaling mencatatkan nilai jualan tertinggi dengan RM230.2 juta, dan Ulu Langat RM117.9 juta.

Dapatan utama kajian Bazar Ramadan menunjukkan Selangor mencatatkan nilai jualan tertinggi iaitu RM527.4 juta, diikuti W.P. Kuala Lumpur RM359.2 juta, dan Johor RM257.4 juta. Seterusnya di peringkat daerah pentadbiran, Petaling mencatatkan jumlah jualan terbesar dengan RM213.8 juta.

Bagi persembahan Bazar Aidilfitri, Ketua Perangkawan itu mengulas Selangor mencatatkan jumlah nilai jualan tertinggi iaitu RM115.8 juta, diikuti Melaka RM66.7 juta, dan Johor RM44.4 juta. Di peringkat daerah pentadbiran, Melaka Tengah mencatatkan bilangan pekerja tertinggi iaitu seramai 3,838 orang. Klang adalah yang kedua tertinggi dengan 2,754 orang, dan diikuti Kuala Terengganu 968 orang.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan Kajian Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) dari 15 April hingga 30 September 2022. DOSM amat menghargai kerjasama yang diberikan oleh responden terpilih dengan berkongsi maklumat mereka dengan DOSM dan menjayakan tinjauan tersebut. Untuk maklumat lanjut, layari www.dosm.gov.my

DOSM juga mengeluarkan statistik ekonomi dan sosial, dikenali sebagai PocketStats, yang mengandungi statistik suku tahunan dan tahunan dan boleh diakses melalui portal DOSM atau pautan https://bit.ly/PocketStatsQ1 2022

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button