Berita

KE ARAH PENDUDUK MALAYSIA BERDAYA TAHAN, MEMANFAATKAN PELUANG DAN MEMASTIKAN HAK SERTA PILIHAN UNTUK SEMUA

Sejak 1989, 11 Julai telah ditetapkan sebagai Hari Penduduk Sedunia dengan matlamat untuk memberi perhatian kepada kepentingan kebimbangan penduduk di seluruh dunia. Hak asasi manusia, perancangan keluarga, kesuburan, dan kemiskinan adalah antara topik yang dibincangkan. Hari Penduduk Sedunia akan disambut pada 11 Jun 2022, dengan subjek “Dunia 8 Bilion: Ke Arah Masa Depan Berdaya Tahan – Memanfaatkan Peluang dan Memastikan Hak dan Pilihan untuk Semua”.

Dari 1800 hingga 2020, akan ada 7.8 bilion orang di planet ini. Penduduk global meningkat sebanyak 83 juta, atau 1.1 peratus, setiap tahun. Menurut Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, ketua perangkaan Malaysia, situasi yang sama berlaku di sana, dengan pertumbuhan penduduk meningkat pada kadar yang lebih perlahan pada 2020 berbanding 3.6 peratus pada 1970. Empat faktor—kadar kesuburan, jangka hayat, struktur umur ( pengagihan antara usia muda dan tua), dan migrasi—mempunyai kesan yang besar terhadap pertambahan penduduk. Berbanding 4.9 bayi pada tahun 1970, Kadar Kesuburan Jumlah (TFR) bagi seorang wanita di Malaysia semasa tempoh pembiakan telah menurun kepada 1.7 bayi pada tahun 2020. TFR ini adalah yang terendah dalam tempoh lima puluh tahun yang lalu.

Peningkatan Jangkaan Hayat

Bayi yang baru lahir pada tahun 2021 dijangka hidup sehingga 75.6 tahun secara purata, iaitu 12 tahun lebih lama daripada 63.6 tahun ia akan hidup lima dekad sebelumnya (1970). Memandangkan perkadaran penduduk 60 tahun ke atas telah mencapai 15.3% daripada jumlah keseluruhan, Malaysia berkemungkinan akan mempunyai populasi yang semakin tua menjelang 2030 hasil daripada jangka hayat yang semakin meningkat. Mersing, Johor, mempunyai penduduk tertua di Malaysia, menurut Banci 2020, dengan umur median 120 tahun. Untuk mengelakkan masalah dalam kehidupan selepas bersara, perancangan kewangan dan kesihatan yang betul mesti dibuat.

Perubahan Taburan Struktur Umur

Dunia kini sedang mengalami peralihan demografi, dengan populasi mereka yang berumur 65 tahun ke atas meningkat pada kadar yang lebih cepat berbanding kanak-kanak dan belia. Peratusan kanak-kanak di bawah 15 tahun (umur muda) menunjukkan trend menurun daripada 44.9 peratus pada 1970 kepada 24.0 peratus pada 2020 bagi tempoh 1970 hingga 2020. Di Malaysia, satu daripada empat warganegara berumur di bawah lima belas tahun. Menjelang 2030, peratusan ini diramalkan menjadi 1 dalam 5 orang. Bilangan tanggungan yang berumur bekerja akan berubah pada masa hadapan akibat daripada trend umur muda yang menurun dan peningkatan yang besar pada hari tua.

Peratusan orang berumur 15 hingga 64 tahun yang bekerja meningkat daripada 52.1% pada tahun 1970 kepada 69.3% pada tahun 2020, dan diramalkan bahawa jumlah ini akan turun secara beransur-ansur kepada 66.3% daripada keseluruhan penduduk menjelang 2040.

Penuaan Penduduk

Apabila tujuh peratus (7%) atau lebih penduduk berumur 65 tahun atau lebih, kita dikatakan hidup dalam masyarakat yang semakin tua. Bilangan orang yang berumur 65 tahun ke atas meningkat kepada 2.2 juta (6.8%) dalam Banci 2020 daripada 1.4 juta (5.0%) pada tahun sebelumnya. Perak (8.9%), Kedah (7.9%), Perlis (7.9%), dan Sarawak (7.5%) merupakan empat negeri yang akan diklasifikasikan sebagai negeri menua pada tahun 2020. Penduduk Malaysia diramalkan mula meningkat pada tahun 2030 berdasarkan Ramalan Penduduk 2010–2040. Akibatnya, terdapat keperluan untuk dasar dan perancangan yang komprehensif untuk menyediakan perkhidmatan untuk warga emas, seperti rumah jagaan, kemudahan perubatan, dan simpanan hari tua, disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang lebih tua.

Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2020, terdapat 32.4 juta orang tinggal di Malaysia, daripada jumlah penduduk 7.8 bilion. Malaysia mempunyai kepadatan penduduk 98 orang setiap kilometer persegi, dengan masing-masing 8,157 dan 2,215 orang setiap kilometer persegi, di W.P. Kuala Lumpur dan W.P. Putrajaya. Dengan 19,737 dan 19,361 penduduk setiap kilometer persegi, Macau dan Monaco mempunyai populasi paling padat di seluruh dunia.

Kesaksamaan Gender, Ekuiti dan Pemerkasaan Wanita

Di Malaysia, terdapat 47.7% lebih wanita berbanding lelaki. Bagi menggalakkan penyertaan wanita dalam menentukan masa depan negara serta pembangunan sosial dan ekonominya, adalah penting untuk memperkasakan mereka. Sasaran kelima yang disenaraikan dalam Matlamat Pembangunan Mampan ialah kesaksamaan jantina dan pemerkasaan wanita (SDG). Malaysia komited untuk memperkasakan wanita di tempat kerja dan telah menetapkan matlamat 30% penyertaan wanita dalam membuat keputusan dalam kedua-dua sektor awam dan komersial.

Keselamatan Pemakanan dan Makanan

Menjelang 2040, 41.5 juta orang dijangka tinggal di Malaysia. Keselamatan makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan dalam diet dan peningkatan pengeluaran makanan akibat pertumbuhan penduduk. Isu semasa yang perlu diselesaikan ialah bagaimana untuk mencapai keseimbangan antara keperluan keselamatan makanan, kekurangan tanah pertanian, dan kesan perubahan iklim.

Pelaksanaan Regional Training Workshop “Harnessing Opportunities Towards Resilient Future Through Census Data”

Siri MikroData Penggunaan Awam Bersepadu (IPUMS), Universiti Malaya (UM), dan Dana Penduduk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bekerjasama dengan DOSM untuk menganjurkan Regional Training Workshop on “Harnessing Opportunities Towards Resilient Future Through Census Data” dari 26 Julai hingga 28 Julai, 2022, di W.P. Putrajaya sempena memperingati Hari Penduduk Sedunia 2022. Dato’ Sri Dr Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan (UNFPA). Pejabat Perangkaan Kebangsaan (NSO) di Asia Tenggara merupakan salah satu daripada 100 peserta kursus antarabangsa, yang akan diadakan secara fizikal dan maya. Peserta lain termasuk pelajar tempatan dan antarabangsa.

Beliau seterusnya menyatakan bahawa kursus antarabangsa ini direka bentuk untuk menyediakan ahli statistik, ahli ekonomi, NSO terpilih, dan pegawai kerajaan Malaysia dengan forum yang sangat baik untuk membahaskan topik berkaitan penduduk dan demografi dengan pakar antarabangsa dari UNFPA, IPUMS, dan UM.

Antara 1 Januari dan 31 Disember 2022, dan antara 15 April dan 30 September 2022, masing-masing, Jabatan Perangkaan Malaysia akan menjalankan Kajian Pendapatan, Perbelanjaan Isi Rumah dan Kemudahan Asas (HIES/BA) 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan ( AES) 2022. Pihak DOSM amat berterima kasih atas kerjasama responden dalam membekalkan maklumat dan kejayaan tinjauan tersebut. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.dosm.gov.my.

Selain itu, DOSM menerbitkan statistik ekonomi dan sosial, termasuk PocketStats, yang boleh diakses melalui portal DOSM atau pautan https://bit.ly/pocketstatsS1 2022. PocketStats merangkumi maklumat suku tahunan dan tahunan.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button