Berita

KDNK NEGERI MELAKA TAHUN 2022 DIJANGKA AKAN BERTUMBUH DENGAN LEBIH PESAT EKORAN PERALIHAN KE FASA ENDEMIK

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) mengeluarkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi setiap negeri bagi tahun 2021 pada 30 Jun 2022, berikutan pengeluaran KDNK negara pada 13 Mei 2022. Penemuan sektoral dan pecahan negeri -peringkat ekonomi yang mempengaruhi status ekonomi Malaysia diterangkan secara terperinci dalam data ini. Berbanding dengan pencapaian negara sebanyak 3.1 peratus dalam KDNK untuk 2021, lima negeri menyaksikan prestasi KDNK yang lebih tinggi.

Keputusan dan aktiviti pantas kerajaan membantu ekonomi Malaysia pulih pada 2021, apabila ia menunjukkan pertumbuhan 3.1% berbanding tahun sebelumnya, apabila mencatatkan negatif 5.5%. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, sektor Pembuatan berkembang sebanyak 9.5 peratus, sektor Perkhidmatan sebanyak 1.9 peratus, dan industri Perlombongan dan kuari sebanyak 0.3 peratus. Sektor pembinaan dan pertanian, sebaliknya, mengalami pengurangan masing-masing sebanyak 0.2% dan 5.2%. Selaras dengan itu, semua negara mula pulih berikutan krisis COVID-19 di seluruh dunia dan melaporkan prestasi yang lebih baik pada tahun 2021.

Pertumbuhan positif dalam KDNK setiap negeri pada 2021, termasuk dua Wilayah Persekutuan, menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pulau Pinang, dengan kadar pertumbuhan 6.8% pada 2021, akan menjadi antara negeri dengan pertumbuhan terpantas. Selangor akan berkembang pada kadar 5.0%, Terengganu akan berkembang pada kadar 3.6%, Perak akan berkembang pada kadar 3.5%, dan Kedah akan berkembang pada kadar 3.2%. Pada masa yang sama, KDNK Negeri Melaka meningkat sebanyak 2.0%. KDNK Melaka masih menurun sebanyak 4.1 peratus berbanding 2019, menunjukkan ia belum pulih sepenuhnya daripada wabak itu.

Pada tahun 2021, Melaka mencatatkan nilai ditambah berjumlah RM41.8 bilion berbanding RM41.0 bilion pada tahun 2020. Nilai KDNK tersebut bertumbuh sebanyak 2.0 peratus (2020: -5.9%). Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata “Ekonomi Melaka diterajui oleh sektor Perkhidmatan dengan sumbangan 48.8 peratus, diikuti oleh sektor Pembuatan yang menyumbang sebanyak 37.9 peratus dan sektor Pertanian 10.9 peratus. Sementara itu, sektor Pembinaan dan Perlombongan & pengkuarian masing-masing menyumbang 2.1 peratus dan 0.1 peratus”.

Membandingkan penurunan sebanyak 4.6% tahun sebelumnya dengan peningkatan sebanyak 2.3% tahun ini, sektor perkhidmatan menyaksikan peningkatan. Nilai KDNK pra-pandemik 2019 menyaksikan penurunan negatif sebanyak 2.4 peratus, oleh itu peningkatan positif semasa masih belum melepasi angka itu. Industri pembuatan juga mempunyai pertumbuhan yang menggalakkan sebanyak 3.3%. (2020: -8.5 peratus). Nilai KDNK pra-pandemi untuk 2019 telah menurun sebanyak 5.4 peratus, oleh itu pertumbuhan positif pada 2021 masih belum melepasi angka itu. Penurunan sebanyak 0.6% dilihat dalam sektor pertanian (2020: 3.4 peratus). Sebaliknya, pertumbuhan 2.8 peratus daripada 2019 meletakkan sektor Pertanian mengatasi tahap pra-pandemi. Menjelang 2020, industri pembinaan Melaka telah menyusut sebanyak 9.5%. (-26.9 peratus).

Penyumbang terbesar kepada sektor perkhidmatan di Melaka ialah subsektor perdagangan borong dan runcit, diikuti subsektor makanan, minuman, dan penginapan (35.6%), utiliti, pengangkutan & penyimpanan, serta subsektor maklumat & komunikasi ( 21.0%), subsektor kewangan & insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan (13.5 peratus ). Pertumbuhan 6.4 peratus dalam subsektor utiliti, pengangkutan & penyimpanan, dan maklumat & komunikasi (2020: -1.9 peratus) serta pertumbuhan 2.8% dalam subsektor kewangan & insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan (2020: – 2.7 peratus) merupakan penyumbang utama kepada pertumbuhan 2.3% Melaka dalam sektor perkhidmatan. Selain itu, subsektor perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan meningkat kepada negatif 0.03 peratus (2020: -9.1 peratus) turut menyumbang kepada pertumbuhan positif sektor ini.

Industri pembuatan di Melaka dikuasai oleh produk petroleum, kimia, getah dan plastik, menyumbang 30.2% daripada jumlah pengeluaran, diikuti oleh barangan elektrik, elektronik dan optik (29.2%), produk kenderaan bermotor dan peralatan pengangkutan (22.6 peratus). ). Sektor produk elektrik, elektronik dan optik menyumbang 5.2 peratus dan industri barangan petroleum, kimia, getah dan plastik menyumbang 6.7 peratus (bukannya negatif 13.2 peratus pada 2020). Sektor pembuatan meningkat sebanyak 3.3%. (2020: -1.3 peratus ).

Subsektor pertanian di Melaka menyumbang 57.4% daripada keluaran sektor itu, walaupun pertumbuhannya jatuh kepada 2.9 peratus pada 2021 daripada 4.1 peratus pada 2020 disebabkan kemerosotan dalam pengeluaran sayur-sayuran dan buah-buahan serta isu-isu lain. Sumber pembiayaan utama bagi sektor bangunan ialah subsektor pembinaan bangunan iaitu 55.3 peratus, tetapi pertumbuhannya juga menurun sebanyak 1.2 peratus (2020: -13.9%).

Bagi prestasi KDNK per kapita, Melaka, seperti negeri-negeri lain, menunjukkan peningkatan nilai KDNK per kapita mulai 2020. Jumlah KDNK per kapita yang dikira mencecah RM47,799, lebih tinggi daripada purata nasional RM47,324. KDNK per kapita Negeri Melaka sentiasa melebihi purata negara dari 2019 hingga 2021, dan ia mengekalkan kedudukan tempat keenam sepanjang keseluruhannya.

Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), yang dilaksanakan untuk menghentikan wabak COVID-19 daripada merebak, industri pelancongan domestik Malaysia terus menyaksikan pertumbuhan negatif pada 2021 dari segi ketibaan pelawat, jumlah perbelanjaan dan bilangan lawatan. Terdapat 66.0 juta pelawat domestik secara keseluruhan, turun daripada 131.7 juta pada 2020, penurunan 49.9% dalam ketibaan pelawat. Kemungkinan akan terdapat lonjakan ketara dalam pelancong domestik minggu ini. Sektor perkhidmatan yang berkaitan, khususnya industri makanan dan minuman serta pengangkutan, menerima sumbangan dua kali ganda tidak langsung daripada ini. Di samping itu, pengumuman kerajaan bahawa peralihan kepada fasa endemik akan berlaku akan membantu dalam meningkatkan lagi sektor pelancongan Melaka.

Pada 13 Jun 2022, “KAWASANKU” telah tersedia di halaman Facebook Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Keputusan Banci Penduduk dan Perumahan 2020 digunakan untuk mencipta profil demografi penduduk di KAWASANKU, salah satu inisiatif pembangunan platform data terbuka generasi baharu. Matlamat program ini adalah untuk meningkatkan akses pengguna kepada data dalam format yang boleh dibaca mesin, seperti yang disediakan oleh OpenDOSM. Anda boleh mengakses KAWASANKU di https://kawasanku.dosm.gov.my/.

Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 akan dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dari 1 Januari hingga 31 Disember 2022, manakala Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) akan dijalankan dari 15 April hingga 30 September 2022. Penyertaan responden terpilih dalam memberikan maklumat amat dihargai oleh DOSM. Sila layari www.dosm.gov.my untuk maklumat lanjut.

Portal DOSM dan laman web di https://bit.ly/PocketStatsS1 2022. adalah kedua-dua sumber untuk statistik ekonomi dan sosial suku tahunan dan tahunan, yang turut diterbitkan oleh DOSM.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button