Berita

Kalendar Seni Budaya JKKN 2022

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN) adalah salah satu kementerian Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, dan ia bertanggungjawab melaksanakan program kebudayaan dan kesenian. JKKN akan menjalankan beberapa inisiatif sepanjang tahun bagi memastikan budaya Malaysia tidak hilang ditelan zaman. JKKN akan mengajar semua budaya Malaysia dengan lebih mendalam kepada rakyat Malaysia, khususnya mereka yang meminati seni budaya.

Sila Klik: |ProgramBulananJKKN2022|  | JadualJKKN2022|  | JadualBengkel&Latihan-JKKN2022| |JadualAsuhan&Bimbingan-JKKN2022|

JKKN menggunakan enam teras untuk memperkasakan seni budaya Malaysia.
1. Menggalakkan pembangunan bakat seni budaya sebagai sarana pembangunan modal insan.
2. Melonjakkan usaha untuk mengekalkan kesenian dan kebudayaan negara.
3. Meningkatkan akses masyarakat kepada perkhidmatan seni dan budaya demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan tadbir urus seni budaya untuk membantu perniagaan berkembang.
5. Untuk menggalakkan kecemerlangan budaya, mengukuhkan rangkaian kerjasama budaya.
6. Meningkatkan tadbir urus untuk mewujudkan organisasi berprestasi tinggi.

Untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut boleh melayari www.jkkn.gov.my.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button