Berita

Kadar pertumbuhan penduduk Malaysia 2022 menurun namun kekal positif pada 0.2 peratus, Penduduk Melaka telah mencecah 1 juta orang pada 2021

Statistik Anggaran Penduduk Semasa, Malaysia, 2022 telah diumumkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Dalam penyelidikan ini, unjuran penduduk Malaysia bagi tahun 2021 dan 2022 diberikan. Anggaran ini telah dikemas kini menggunakan sumber data pentadbiran daripada agensi berkaitan, Banci Penduduk dan Perumahan 2020, dan rekod tahunan terbaru kelahiran, kematian dan migrasi antarabangsa. Manakala Tinjauan Migrasi DOSM, yang memfokuskan kepada migrasi dalaman,

Mengulas berkaitan laporan tersebut, Ketua Perangkawan Malaysia, YBhg. Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin menyatakan, “Jumlah penduduk Malaysia pada 2022 dianggarkan 32.7 juta berbanding 32.6 juta pada 2021 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan 0.2 peratus. Penurunan kadar pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh bilangan penduduk Bukan Warganegara yang lebih rendah iaitu daripada 2.6 juta (2021) kepada 2.4 juta (2022). Ini adalah selari dengan sekatan perjalanan antarabangsa oleh negara semasa penularan pandemik COVID-19 di seluruh dunia pada tahun 2020 dan 2021. Penduduk Warganegara meningkat daripada 30.0 juta pada 2021 kepada 30.2 juta pada 2022 dengan kadar pertumbuhan penduduk Warganegara menurun daripada 0.8 peratus kepada 0.7 peratus bagi tempoh yang sama”.

Disebabkan oleh kelembapan dalam jumlah kadar kesuburan, peningkatan dalam penghijrahan bersih antarabangsa, dan peningkatan dalam jumlah kematian yang disebabkan oleh penuaan penduduk, kelembapan pertumbuhan penduduk ini juga berlaku di beberapa negara lain, termasuk Singapura (-0.3%), Australia (1.3%), United Kingdom (0.4%), Jepun (-0.3%) dan New Zealand (1.3%) untuk tempoh beberapa tahun lalu.

Sebagai peratusan daripada jumlah penduduk, rakyat membentuk 92.6 peratus pada 2022, meningkat 0.5 mata peratusan daripada 2021. (92.1 peratus ). Manakala pada masa yang sama, peratusan bukan warganegara dalam populasi menurun daripada 7.9 kepada 7.4 peratus.

Dengan 17.0 juta lelaki dan 15.7 juta wanita, masing-masing, akan terdapat lebih ramai lelaki berbanding wanita pada tahun 2022. Bagi setiap 100 wanita, terdapat 109 lelaki. Bagi tahun 2021 dan 2022, masih terdapat 103 dan 227 lelaki bagi setiap 100 perempuan, masing-masing, bagi warganegara dan bukan warganegara. Lelaki bukan warganegara adalah faktor penyumbang nisbah jantina yang tinggi bagi lelaki.

Malaysia semakin tua sebagai sebuah negara. Umur muda, atau penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, membentuk 23.2 peratus daripada populasi pada 2022 berbanding 23.6 peratus pada 2021. Peratusan orang yang berumur bekerja, atau 15 hingga 64 tahun, meningkat daripada 69.4% kepada 69.5 peratus sepanjang masa ini. Selain itu, umur median meningkat daripada 30.1 tahun pada 2021 kepada 30.4 tahun pada 2022.

Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin menambah, “Daripada 30.2 juta penduduk Warganegara, komposisi Bumiputera meningkat 0.3 mata peratus kepada 69.9 peratus pada 2022 berbanding 69.6 peratus pada 2021. Walau bagaimanapun, komposisi penduduk Cina dan India masing-masing menurun kepada 22.8 peratus (2021: 23.0%) dan 6.6 peratus (2021: 6.7%). Manakala etnik Lain-lain masing-masing kekal pada 0.7 peratus”.

Selain itu, beliau juga menyatakan, “Terdapat 10 negeri mencatatkan kadar pertumbuhan lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan diperingkat Nasional. Tiga negeri yang mencatatkan komposisi penduduk tertinggi pada 2022 ialah Selangor (21.6%) diikuti Johor (12.3%) dan Sabah (10.4%). Sebaliknya, W.P. Labuan dan W.P. Putrajaya mencatatkan komposisi penduduk terendah iaitu masing-masing 0.3 peratus dan 0.4 peratus. Walau bagaimanapun, W.P. Putrajaya mencatatkan kadar pertumbuhan penduduk tahunan tertinggi bagi tempoh 2021-2022 iaitu 4.3 peratus. Buat julung kalinya, penduduk Melaka mencecah 1.0 juta orang pada 2021”.

Dengan gabungan 37.4% penduduk, Sabah mempunyai peratusan tertinggi individu umur bekerja (15-64 tahun) manakala W. P. Putrajaya mempunyai peratusan belia tertinggi (0-14 tahun). Malaysia mempunyai purata kepadatan penduduk 99 orang setiap kilometer persegi. W.P. Kuala Lumpur mempunyai kepadatan penduduk tertinggi, dengan 8,045 orang setiap kilometer persegi, diikuti oleh W.P. Putrajaya (2,418) dan Pulau Pinang (dengan 2,418). (1,656). Sarawak mempunyai kepadatan penduduk paling rendah iaitu 20 orang setiap kilometer persegi, diikuti Sabah (45) dan Pahang (40). (46).

Tinjauan Ekonomi Tahunan (AES) 2022 akan dijalankan dari 15 April hingga 30 September, manakala DOSM akan menjalankan Kajian Pendapatan Isi Rumah, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari hingga 31 Disember 2022. DOSM amat berterima kasih kerjasama daripada responden yang dipilih untuk memberikan maklumat kepada DOSM dan menjayakan tinjauan ini. Sila layari www.dosm.gov.my untuk maklumat lanjut.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button