Berita

Industri berbelanja RM2.97b kepada perbelanjaan perlindungan alam sekitar ketika pandemik.

Laporan Tinjauan Perbelanjaan Perlindungan Alam Sekitar 2021 telah diumumkan hari ini oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Angka-angka dalam kajian perbelanjaan perlindungan alam sekitar ini adalah untuk tahun rujukan 2020. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dalam usaha menghentikan penularan COVID-19, persekitaran perniagaan di Malaysia pada masa ini menyukarkan industri. pemain.

Ketua Perangkawan Malaysia, Dato’Sri Dr Mohd Uzir Mahidin, mengulas laporan itu dan menyatakan bahawa perbelanjaan perlindungan alam sekitar yang ditanggung oleh pemain industri di Malaysia berjumlah RM 2.97 bilion dengan pertumbuhan sederhana sebanyak 3.0% di tengah-tengah penguncupan 5.5% dalam KDNK, penurunan dalam pelaburan langsung asing (FDI) bersih sebanyak 54.8%, penurunan dalam perdagangan antarabangsa sebanyak RM60 bilion kepada RM1.78 trilion, dan peningkatan kos sara hidup

Menurut laporan daripada Tinjauan Perbelanjaan Perlindungan Alam Sekitar 2022, perbelanjaan mengurus terus mendominasi dengan sumbangan sebanyak 74.4%, manakala 25.6% digunakan untuk perbelanjaan modal. Pengurusan sisa menduduki tempat kedua pada RM766.8 juta (25.8%) dan penilaian dan caj alam sekitar masing-masing sebanyak RM67.2 juta. Pengurusan pencemaran menyumbang RM2,103.7 juta, atau 70.8 peratus, daripada jumlah perbelanjaan (2.3 peratus ).

Dato’ Sri Dr Mohd Uzir Mahidin mendakwa bahawa sektor perindustrian, yang menyumbang 80.1% daripada perbelanjaan perlindungan alam sekitar, adalah pemacu utama perbelanjaan ini. Empat subsektor utama sarung tangan getah, minyak sawit mentah, sebatian tak organik dan produk petroleum ditapis semuanya menyumbang dengan ketara kepada pertumbuhan 9.2% (2019: 19.8%) sektor itu. Disebabkan peningkatan pengeluaran untuk memenuhi permintaan semasa pandemik, perbelanjaan perlindungan alam sekitar untuk subsektor pembuatan sarung tangan getah melonjak sebanyak 2.3 kali ganda berbanding tahun sebelumnya. Berbanding dengan kadar pertumbuhan purata tahunan sebanyak 9.8% dari 2016 hingga 2019, eksport sarung tangan getah meningkat dengan ketara sebanyak 104.5% kepada RM35.9 bilion pada 2020 (daripada RM17.6 bilion pada 2019).

Penyumbang kedua terbesar ialah sektor perkhidmatan, dengan sumbangan 12.3% (RM366.7 juta), turun 11.4% daripada suku sebelumnya. Perlombongan & Kuari datang seterusnya, dengan sumbangan 3.4% (RM100.4 juta), meningkat 4.3%. Jumlah keseluruhan yang dibelanjakan untuk perlindungan alam sekitar ialah 3.0% (RM88.4 juta) daripada industri pembinaan, penurunan sebanyak 45.2%, dan 1.2% (RM34.9 juta) daripada pertanian, perhutanan dan perikanan, peningkatan sebanyak 6.9%.

Selain itu, Ketua Perangkawan Malaysia berkata bahawa wabak itu meningkatkan perbelanjaan perlindungan alam sekitar untuk subsektor rawatan dan pelupusan sisa sebanyak RM162.7 juta (2019: RM155.1 juta), meningkat 4.9 peratus. Ini kerana lebih banyak sisa klinikal dijana oleh institusi penjagaan kesihatan, termasuk PPE dan peralatan ujian COVID-19 yang digunakan untuk menguruskan pesakit COVID-19 di kemudahan penjagaan kesihatan dan kemudahan kuarantin yang diwartakan kerajaan.

Selain itu, Johor membelanjakan RM808.8 juta untuk perlindungan alam sekitar pada 2020, diikuti Selangor RM530.4 juta dan Terengganu RM236.4 juta. 53.0% daripada jumlah perbelanjaan datang dari ketiga-tiga negeri ini.

Antara 1 Januari dan 31 Disember 2022, dan antara 15 April dan 30 September 2022, masing-masing, Tinjauan Pendapatan, Perbelanjaan Isi Rumah dan Kemudahan Asas (HIES/BA) 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan (AES) 2022 sedang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Kejayaan tinjauan ini serta bantuan daripada responden yang dipilih amat dihargai oleh DOSM. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.dosm.gov.my.

Maklumat ekonomi dan sosial juga dikeluarkan oleh DOSM, termasuk PocketStats, yang menyediakan statistik suku tahunan dan tahunan yang boleh diakses yang boleh diperolehi daripada portal DOSM atau melalui pautan https://bit.ly/PocketStatsS1_2022.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button