Berita

INDEKS PENGELUARAN PERINDUSTRIAN, MALAYSIA MEI 2022

Hari ini, Jabatan Perangkaan Malaysia mengeluarkan INDEKS PENGELUARAN INDUSTRI (IPP), MALAYSIA, MEI 2022. Dokumen ini mengandungi data tentang IPP daripada tiga industri utama: perlombongan, pembuatan dan elektrik.

Memperincikan laporan berkenaan, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia berkata, “Indeks Pengeluaran Perindustrian (IPP) meningkat 4.1 peratus pada bulan Mei 2022 berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pengembangan IPP ini disumbangkan oleh sektor Pembuatan dan Elektrik, dengan masing-masing merekodkan peningkatan 6.9 peratus dan 2.8 peratus. Sementara itu, sektor Perlombongan menyusut 4.9 peratus. Dari segi perbandingan bulan ke bulan, IPP merosot 1.0 peratus kesan daripada kejatuhan dalam komponen Pembuatan dan Perlombongan.”

Keluaran pembuatan meningkat 6.9 peratus tahun ke tahun pada Mei 2022, berikutan peningkatan 6.2 peratus pada April 2022. Peralatan Elektrik & Elektronik (15.5 peratus), Produk Peralatan Pengangkutan dan Pembuatan Lain (12.4 peratus), dan Produk Mineral Bukan Logam, Logam Asas & Produk Logam Fabrikasi (12.4 peratus) merupakan subsektor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan sektor Pembuatan pada Mei 2022. (5.2 peratus ).

Pada masa yang sama, pertumbuhan dalam sektor Pembuatan diterajui oleh kedua-dua sektor berorientasikan domestik (8.7 peratus) dan perniagaan berorientasikan eksport (6.1 peratus). Pembuatan kenderaan bermotor, treler dan separa treler, serta pembuatan barangan makanan yang diproses, menyumbang dengan ketara kepada pertumbuhan industri berorientasikan domestik. Sementara itu, peningkatan dalam sektor berasaskan eksport didorong oleh pembuatan komputer, peranti elektronik dan optik, serta bahan kimia dan produk kimia. Prestasi sektor pembuatan juga sejajar dengan pengembangan eksport yang menggalakkan.

Sektor Pembuatan jatuh sebanyak 1.3% bulan ke bulan berbanding April 2022, berikutan kapasiti penggunaan kilang yang lemah, terutamanya dalam subsektor Makanan, Minuman dan Produk Tembakau dan Produk Mineral Bukan Logam, Logam Asas dan Produk Logam Fabrikasi.

Jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun sebelumnya, keluaran perlombongan turun sebanyak 4.9 peratus pada Mei 2022. Pengurangan 6.7 peratus dalam indeks Minyak Mentah & Kondensat dan penurunan 3.6 peratus dalam indeks Gas Asli kedua-duanya menyumbang kepada kejatuhan itu. Selain itu, Indeks Perlombongan turun 0.6 peratus daripada bulan sebelumnya. Pada Mei 2022, pengeluaran dalam sektor elektrik meningkat sebanyak 2.8 peratus berbanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, indeks Elektrik meningkat sebanyak 1.5 peratus bulan ke bulan.

Jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun sebelumnya, IPI meningkat sebanyak 4.4 peratus dari Januari hingga Mei 2022. Sektor Pembuatan (6.4 peratus) dan indeks Elektrik kedua-duanya menyumbang kepada indeks pertumbuhan (3.0 peratus). Dalam pada itu, indeks Perlombongan jatuh 2.1 peratus.

Kajian Pendapatan, Perbelanjaan Isi Rumah dan Kemudahan Asas (HIES/BA) 2022 akan dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022, manakala Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) akan dijalankan dari 15 April hingga 30 September 2022. DOSM berterima kasih atas bantuan responden terpilih dalam memberikan maklumat kepada DOSM, serta kejayaan tinjauan ini. Untuk maklumat tambahan, sila ke www.dosm.gov.my.

DOSM juga menyediakan statistik ekonomi dan sosial, khususnya PocketStats, yang mengandungi statistik suku tahunan dan tahunan dan boleh diperolehi di halaman web DOSM atau melalui pautan https://bit.ly/PocketStatsS1 2022.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button