Berita

INDEKS KERJA-KERJA PEMBINAAN DAN STRUKTUR MEI 2022

Indeks Bahan Kos Bangunan (BCI) tanpa bar keluli dan dengan bar keluli mengikut kategori & wilayah bangunan dan indeks harga unit bahan binaan utama. Jabatan Perangkaan Malaysia menerbitkan laporan tahunannya mengenai industri pembinaan di Malaysia bagi tahun berakhir Mei 2022 hari ini.

Semua bahan binaan mencatatkan peningkatan pada Mei 2022 berbanding setahun lalu. Indeks harga seunit bahagian keluli dan keluli masing-masing meningkat sebanyak 19.9 peratus dan 18.1 peratus. Sementara itu, simen mencatatkan peningkatan sebanyak 12.4 peratus dalam tempoh tersebut. Kenaikan keluli tertinggi dicatatkan di Miri (35.9%) diikuti Selangor, Melaka & Negeri Sembilan (29.3%).

Indeks Kos Bahan Bangunan (BCI) bagi semua kategori bangunan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak meningkat pada Mei 2022 berbanding setahun lalu. BCI dengan bar keluli untuk semua kawasan termasuk Selangor, WP Kuala Lumpur, Melaka & Negeri Sembilan juga menunjukkan peningkatan. Kategori bangunan yang mencatatkan peningkatan tertinggi ialah Bangunan 5 Tingkat dan Ke Atas (ReinforcedConcrete) (Untuk Pejabat) di Perak.

Semua wilayah di Semenanjung Malaysia mencatatkan peningkatan antara 5.4 dan 14.6 peratus bagi hampir semua kategori bangunan. Kategori bangunan yang mencatatkan peningkatan tertinggi ialah Bangunan 5 Tingkat dan Ke Atas (Konkrit Bertetulang) (Untuk Pejabat) di Pahang. Pada asas bulan ke bulan, beberapa bahan binaan di beberapa wilayah kekal tidak berubah.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan Kajian Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022. Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) dari 15 April 2022 hingga 2022 September. Menurut Laporan Tinjauan Pasaran Komoditi oleh Bank Dunia, kebanyakan harga komoditi dijangka meningkat pada 2022 dan kekal tinggi dalam jangka sederhana. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.dosm.gov.my

DOSM turut mengeluarkan statistik ekonomi dan sosial iaitu PocketStats yang mengandungi statistik suku tahunan dan tahunan yang boleh diperolehi daripada portal DOSM atau melalui pautan https://bit.ly/PocketStatsQ1_2022

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button