Berita

INDEKS HARGA PENGELUAR (IHPR) PENGELUARAN TEMPATAN, MALAYSIA MEI 2022

Kenaikan Indeks Harga Pengeluar Malaysia, yang mengukur harga barang di pintu masuk kilang, kekal tinggi pada Mei 2022, pada 11.2 peratus, berbanding 11.0 peratus pada April 2022, menurut laporan bulanan terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia, PRODUCER INDEKS HARGA (PPI) PENGELUARAN TEMPATAN, MEI 2022.

Peningkatan dalam pengeluaran tempatan IHPR pada Mei 2022 disumbangkan oleh indeks Perlombongan yang meningkat 20.6 peratus berbanding 18.4 peratus yang dicatatkan pada April 2022. Indeks Pertanian, perhutanan & perikanan mencatatkan peningkatan sebanyak 16.7 peratus (April 2022: 18.0% )terutamanya diterajui oleh peningkatan dalam indeks Penanaman tanaman saka (21.2%) dan Penanaman tanaman bukan saka (7.8%).

Indeks perlombongan mencatatkan peningkatan 4.0 peratus pada bulan Mei, disokong oleh kenaikan indeks Minyak Mentah (4.3%) dan Gas asli (3.1%). Indeks pembuatan meningkat 1.0% disebabkan oleh peningkatan dalam indeks subsektor seperti Pembuatan minyak & lemak sayuran & haiwan (2.6%) dan elektronik pengguna (1.1%). Indeks pertanian, perhutanan & perikanan juga meningkat 0.9 peratus manakala indeks bekalan elektrik & gas menurun 0.5 peratus. Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin ialah Ketua Pengarah Institut Perindustrian, Perdagangan dan Perindustrian Malaysia (PIIC).

Indeks bahan mentah untuk pemprosesan selanjutnya mencatatkan peningkatan sebanyak 17.3 peratus pada Mei 2022 (April 2022: 17.1 peratus) berbanding bulan sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh indeks bahan Bukan makanan (19.8%) dan Bahan Makanan & bahan makanan (3.8%). Indeks bahan perantaraan, bekalan & komponen terus mencatatkan lebih tinggi dengan peningkatan 13.5 peratus.

Indeks Bahan Perantaraan, bekalan & komponen cenderung 1.2 peratus pada April, manakala indeks Barangan siap meningkat 0.3 peratus. Ketua Perangkawan Malaysia juga menjelaskan bahawa dari segi perbandingan bulanan, indeks bahan Mentah untuk pemprosesan selanjutnya meningkat 2.1 peratus berbanding kenaikan 3.5 peratus pada April 2022.

Inflasi peringkat pengeluar Malaysia mencatatkan peningkatan 13.3 peratus pada Mei 2022 (April 2022: 12.8 peratus). Peningkatan itu sejajar dengan kenaikan inflasi di peringkat pengeluar bagi negara terpilih yang terjejas oleh faktor kekurangan bekalan, terutamanya bahan mentah. Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin menambah bahawa kenaikan IHPR Malaysia adalah disebabkan oleh kenaikan harga bahan api dan bahan mentah yang meningkat lebih daripada 22.0 peratus setiap tahun.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan Kajian Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022. Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) dari 15 April 2022 hingga 30 September DOSM amat menghargai kerjasama yang diberikan oleh responden dalam memberikan maklumat mereka untuk tinjauan tahun ini.

DOSM juga mengeluarkan statistik ekonomi dan sosial, dikenali sebagai PocketStats, yang mengandungi statistik suku tahunan dan tahunan serta boleh diakses melalui portal DOSM atau pautan https://bit.ly/PocketStatsQ1 2022

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button